Hyveet ovat ne ominaisuudet, jotka tekevät meistä hyviä – joko ylipäätään ihmisinä tai missä hyvänsä roolissa tai tehtävässä. Samalla ne tulevat tehneeksi meille itsellemme hyvää.

Hyveet ovat yhtä vanhoja kuin ihminen itse. Kaikissa kulttuureissa on aina ja kaikkina aikoina tiedetty sanoa, millainen on hyvä ihminen ja mikä tekee ihmisestä hyvän. Siksi hyveiden voidaan täydellä syyllä sanoa olevan koko ihmiskunnan yhteinen aarre.

Kulttuurinen kehitys kulkee joskus kummallisia polkuja. Suomessa hyveistä puhuttiin vielä 1960-luvulla, mutta seuraavalla vuosikymmenellä sana hyve syystä tai toisesta katosi suomalaisesta kielenkäytöstä. Hyveitä ei enää pidetty arvossa ja niiden tietoinen viljely niin kasvatuksessa kuin muillakin elämänalueilla lakkasi.

Antti Kylliäinen kuuluu aristoteelisen hyve-etiikan johtaviin asiantuntijoihin Suomessa. Vuonna 2008 perustetun SyFronin ja syksyllä 2018 perustetun Lykeion Oy:n avulla Kylliäinen kumppaneineen on ottanut asiakseen palauttaa hyve suomalaisten arkikieleen ja hyveet keskeiseksi osaksi suomalaista elämänmenoa. Tavoitteena on saada aikaan kulttuurivallankumous, joka muuttaa suomalaisen yhteiskunnan pohjiaan myöten vuoteen 2030 mennessä.

Haasteet ovat kovat mutta niin ovat keinotkin. Hyveiden avulla maailma muuttuu.